Oddział Stowarzyszenia „IUSTITIA” w Toruniu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na wycieczkę do Amsterdamu organizowaną w dniach 28 kwietnia do 3 maja 2010 roku.

Koszt wycieczki wynosi 1460 zł.- od osoby, a dla członków Oddziału w Toruniu kwotę 1060,- zł. ( 400,- zł dopłacamy z własnych składek )

Oprócz atrakcji przewidzianych programem, zapewniamy dobrą zabawę w doborowym towarzystwie i pełną opiekę organizatorów od chwili wejścia do autokaru do końca wycieczki.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia i wpłata zaliczki 500zł. do dnia 20 marca 2010 roku. Zgłoszenia z podaniem imion, nazwisk, adresów i numerów PESEL przyjmuje

Maria Jaworska –Sąd Okręgowy, ul. Piekary 49 pok. 134 osobiście lub telefonicznie: tel. sł. 0-56 61-05- 690 , tel. kom. 505-125- 256

Wpłaty pozostałej kwoty winny być dokonane do dnia 15 kwietnia 2010 roku na konto:

Maria Jaworska - MULTIBANK66 1140 2017 0000 4502 0300 5733

O uczestnictwie w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo będą mieli członkowie Stowarzyszenia.

IUSTITIA/AS