Celem takiego ośrodka byłoby prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy - na podstawie umowy o mediację jak i na podstawie skierowania sprawy do mediacji przez sąd.

Utworzenie ośrodka poprzedzone zostałoby odpowiednim kursem dla zainteresowanych, prowadzonym przez doświadczonych trenerów zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku. Słuchacze kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do samodzielnego prowadzenia mediacji w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze rosnącą konkurencyjność na rynku usług prawniczych, oferowanie nowego „produktu” w postaci rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji przez radców prawnych, winno przyczyniać się niewątpliwie do wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie szybszego i tańszego zaspokojenia swoich interesów, co ma niebagatelne znaczenia dla oceny zadowolenia klientów z działania naszej grupy zawodowej.

Organizacja kursu, a następnie ośrodka jest uzależniona od zainteresowania. Indywidualne zgłoszenia uczestnictwa w kursie i późniejszych pracach ośrodka należy składać do Biura Izby w terminie do 30 kwietnia 2011 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie OIRP Bydgoszczy.

Zobacz także:

Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów

Mediacje- ''Buduj mosty zamiast murów''