Laureatów wybierano w 5 grupach zawodowych: adwokaci, radcy prawni, lekarze, architekci i aktorzy w podziale na województwa. Mecenas Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz zajęła pierwsze miejsce spośród wszystkich osób nominowanych do tej nagrody w województwie mazowieckim.

Uroczystemu wręczaniu dyplomów towarzyszyła też dyskusja o wyzwaniach stojących przed zawodami zaufania publicznego. Wzięli w niej udział Prezes NRA Andrzej Zwara, Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Jerzy Grochulski, Ignacy Gogolewski reprezentujący ZASP oraz Mieczysław Szatanek jako przedstawiciel środowiska lekarskiego. Dyskusję prowadził Kazimierz Krupa - redaktor naczelny magazynu Forbes.

Zobacz: Złote Paragrafy przyznane

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, założycielka, a obecnie wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej GESSEL, jest ekspertem w dziedzinie fuzji i przejęć, arbitrażu handlowego oraz private equity/venture capital.

Jako prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan inicjuje w Polsce i za granicą liczne projekty, które mają na celu promowanie arbitrażu jako symbolu społeczeństwa obywatelskiego. Współpracuje również ze środowiskiem akademickim, m.in. z Centrum Rozwiązywanie Sporów i Konfliktów przy Uniwersytecie Warszawskim oraz z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Założyła Fundację GESSEL, której celem jest promowanie polskiej sztuki współczesnej oraz wsparcie dla młodych artystów. Współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami pozarządowymi m.in. z Kongresem Kobiet.

Zobacz także:

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz objęła urząd Prezesa Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Brak wiedzy nadal największą barierą dla rozwoju arbitrażu