statystyki

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata na 2009 rok

11.01.2009, 06:03; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:29
Naczelna RadaAdwokacką zawarła z  HDI-Gerling Polska TU SA kolejną umowę ubezpieczenia na okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2011r.

Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w ramach Umowy Generalnej w porównaniu z poprzednią Umową to: 1) Podwyższenie sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej adwokata z 250 000 PLN na 404 890 PLN, co stanowi ekwiwalent 100 000 EURO liczony według kursu z dnia 16-12-2008r. w odniesieniu do jednego zdarzenia, przy niezmienionej wysokości składki rocznej w wysokości 780,00 PLN. 2) Podwyższenie wysokości sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu nadwyżkowym przy zachowaniu zbliżonych do dotychczasowych wysokości składek zarówno dla adwokata jak i Kancelarii. 3) Zmiana kryteriów przy zawieraniu umów nadwyżkowych dla Kancelarii – możliwość przystąpienia do programu nadwyżkowego Kancelarii z większą liczą osób wykonujących zawód w jej ramach oraz z wyższym poziomem przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi netto za poprzedni rok obrotowy. 4) Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych umyślnie przez pracowników i inne osoby, którymi Ubezpieczony posługuje się przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata. 5) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty, które są pokryte w ramach odrębnego limitu do wysokości nie wyższej niż wartość sumy gwarancyjnej (obowiązkowej i dobrowolnej): a. pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, jak również w przypadku zasadnie zgłoszonych wobec Ubezpieczonego roszczeń, b. opinii biegłych, w tym koszty pozyskania innych wiadomości specjalnych, o ile jest to niezbędne dla zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń i koszty te uprzednio zostały zaakceptowane przez HDI-Gerling Polska TU SA, c. postępowania sądowego lub zaakceptowanych uprzednio przez HDI-Gerling Polska TU SA kosztów postępowania przedsądowego, o ile było ono prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, d. prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we własnym imieniu, o ile jest ono prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego i jednocześnie o ile uprzednio zostały zaakceptowane przez HDI-Gerling Polska TU SA. Wartość tych kosztów określana będzie w wysokości wyliczonej wg wartości minimalnych stawek adwokackich podanych w obowiązującym w czasie prowadzenia sprawy rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, e. odtworzenia zagubionych lub zniszczonych dokumentów, o ile odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie dokumentów ponosi Ubezpieczony.


Pozostało 1% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane