Oferta jest adresowana do zawodowych kuratorów sądowych i obejmuje szereg praktycznych zagadnień, związanych z wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych i rodzinnych, jak również tematykę pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, pozyskiwanych przez zawodowego kuratora sądowego w ramach czynności służbowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 740 złotych i obejmuje noclegi, pełne wyżywienie, oraz dodatkowe atrakcje. Kadrę szkoleniową stanowią osoby reprezentujące najważniejsze instytucje państwowe i samorządowe, takie jak np.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Sądy Okręgowe, Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższą Izbę Kontroli, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuraturę, Policję, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie i inne.

2010.05.09- 13 Kuratela sądowa w praktyce, Jurata

2010.05.09- 13 Kuratela sądowa w praktyce, Jurata

2010.06.23- 26 Kuratela sądowa w praktyce, Międzyzdroje

2010.06.23- 26 Kuratela sądowa w praktyce, Międzyzdroje

KSZKS/AS