Tematyka zajęć studium negocjacji i mediacji została opracowana pod kątem praktycznego wykorzystania przez uczestników negocjacji i mediacji w pracy zawodowej, a także w życiu osobistym.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Zgłoszenia na studia należy zgłaszać w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.OIRP Olsztyn/AS