Okręgowa Izba Radców Prawnych informuje, że osoby, które uzyskały wynik negatywny z egzaminukonkursowego, mogą odbierać dokumenty w siedzibie Biura Rady OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w godz. 9.00 - 17.00 do dnia 13 lutego 2009 r. Po tym terminie dokumenty zostaną odesłane listem poleconym na adres korespondencyjny zawarty w aktach osobowych.

OIRP/AS

Zobacz także:

Komunikacja z klientem tematem szkolenia

Środki zaskarżania w postępowaniach tematem szkolenia