Szkolenie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 r. o godz. 17.00.

Zobacz: Szkolenie radcowskie w Brukseli

Szkolenie poprowadzi Adrian Orliński – Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, orzekający od 10 lat w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, obecnie delegowany do Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zobacz: Wymiar sprawiedliwości w UE i w krajach Partnerstwa Wschodniego - konferencja

Więcej informacji odnośnie oferowanych przez izbę wrocławską szkoleń znajduje się na stronie OIRP we Wrocławiu.

PS/źródło:OIRP we Wrocławiu

Zobacz także:

Szkolenie warsztatowe dla radców prawnych w Warszawie

Szkolenie radcowskie z procedury cywilnej