Podania dotyczące udziału w powyższym programie mogą być składane przez młodych prawników (wiek maksymalny – 35 lat), którzy są aktywni w sferze prawa cywilnego i handlowego. Preferowani będą prawnicy z doświadczeniem. Podania mogą również składać aplikanci ostatniego roku aplikacji.

Dodatkowym wymogiem jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Kandydaci muszą być gotowi na przejście testu biegłej znajomości języka, jeżeli będzie on wymagany przez IRZ-Stiftung.

Program nie jest udostępniony dla prawników pracujących dla niemieckich kancelarii prawnych w Polsce, tj. kancelarii będących oddziałami kancelarii z siedzibą w RFN i operujących pod nazwą kancelarii niemieckiej.

Zależnie od łącznej ilości podań z krajów objętych programem, zostanie przyjęty jeden lub dwaj prawnicy z Polski.

Plan programu praktyk na 2010 rok przedstawia się następująco:

21 kwiecień: przyjazd do Bonn

22 kwiecień – 30 kwiecień: wstępne seminarium w Bonn

2 maj – 28 maj: praktyka w niemieckiej kancelarii prawnej

29 maj – 1 czerwiec: seminarium podsumowujące w Bonn

2 czerwiec: wyjazd

Organizatorzy ponoszą następujące koszty:

- zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania seminariów w Bonn,

- koszty przejazdu do miejsca odbywania praktyki z Bonn i z miejsca odbywania praktyki do Bonn,

- zakwaterowanie w miejscu odbywania praktyki (apartament lub pensjonat),

- dodatek na pokrycie kosztów utrzymania w czasie odbywania praktyki w wysokości 550 EUR,

- ubezpieczenie zdrowotne pokrywające wydatki na niezbędne zabiegi medyczne w razie gwałtownych chorób.

Organizatorzy wyznaczyli termin do 5 stycznia 2010 roku na nadsyłanie wypełnionych przez kandydatów następujących dokumentów:

- podanie z dwoma zdjęciami paszportowymi,

- Życiorys w języku niemieckim w formie tabelarycznej, w formacie komputerowym, z podaniem

dokładnego adresu, numeru telefonu, numeru faksu i adresu e-mailowego,

Wszystkie dokumenty musza być przesłane pocztą do 5 stycznia 2010 roku na następujący adres:

Deutsche Stiftung fuer internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V.

z. Hd. Frau Andrea Vitzthum

Ubierstr.92

D-53173 Bonn

Niemcy/Deutschland

Niezależnie od przesłania dokumentów pocztą, można je również przesłać do dnia 5 stycznia 2010 roku

faksem lub drogą e-mailową na:

- numer faksu: +49 228 95 55 100

- adres e-mailowy: vitzthum@irz.de

Odpowiednie formularze można otrzymać pisząc na adres e-mailowy: vitzthum@irz.de

Ogólne informacje na temat fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.irz.de

Praktyki są organizowane przez Niemiecką Fundację na Rzecz Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ-Stiftung) we współpracy z Niemiecką Federalną Radą Adwokacką i Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników

NRA/AS