Z przyczyn niezależnych od organizatorów studia podyplomowe na temat „Prawa i wolności człowieka" organizowane przez Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, których realizacja przewidziana była na okres październik 2009 - marzec 2010 nie odbędą się. Opłaty przesłane na konto INP PAN zostaną zwrócone.

HFPC/AS

Zobacz także:

Szkoła Prawa Angielskiego i Prawa Unii Europejskiej

Prawa własności intelektualnej tematem studium