Termin: 5 – 8 listopada 2009 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśna radość”
w Jastrzębiu k/Poraja, ul. Wojska Polskiego 79.

Konferencja adresowana jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt. 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6.VII.1982r. / Dz. U. z 2002r Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zmianami/ i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 300,- zł. w pokojach 2 i 3 –osobowych /studio/, obejmuje: zakwaterowanie od 5 listopada 2009 r., wyżywienie od kolacji 5 listopada /godz18.00/
do obiadu 8 listopada 2009r./godz.12.00/ i inne koszty.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia, tylko pisemne na załączonym druku / z zaznaczeniem rodzaju pokoju/ wraz z kopią / xero przelewu za uczestnictwo prosimy kierować na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4;
lub: fax.0-22 /821-99-71
lub: krol@kirp.plw terminie do 28 października 2009 roku.

KIRP/AS

Zobacz także:

Zarządzanie Kancelaria Prawną

Szkolenia dla radców prawnych