Ostatnie decyzje Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w sprawie adwokatów Marka Małeckiego
i Piotra Rychłowskiego mogą być odbierane jako próba nadużywania środków zapobiegawczych w postępowaniu przygotowawczym. Naczelna Rada Adwokacka zawsze konsekwentnie sprzeciwiała się takim praktykom, czego ostatnim przykładem jest uchwała NRA z 20. czerwca 2009 r., dotycząca nadużywania instytucji tymczasowego aresztowania, a także różnych przejawów utrudniania obywatelom korzystania z fachowej pomocy prawnej w sądzie.

Niepokój budzi zastosowanie kolejnych tego typu środków. Tym razem prokuratura zawiesiła dwóch adwokatów w prawie wykonywania zawodu. Należy zwrócić uwagę, że do stosowania takiego środka powołane są przede wszystkim sądy dyscyplinarne Adwokatury. W sprawie Lwa R. właściwy sąd dyscyplinarny dał dowód odpowiedzialności i natychmiastowego działania, w ciągu 24 godzin podejmując decyzję o zawieszeniu innych adwokatów podejrzanych o naruszenie etyki zawodowej.

Czasowe pozbawienie adwokata prawa do wykonywania zawodu powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy przesłanki takiej decyzji nie budzą wątpliwości i gdy jest to absolutnie niezbędne dla dobra prowadzonego postępowania. Te i inne środki ograniczające aktywność zawodową adwokatów są przede wszystkim niezwykle uciążliwe dla innych osób reprezentowanych przez danego adwokata, które powierzyły mu swoje ważne sprawy życiowe.

Zwracam się do wszystkich osób podejmujących decyzje w toku postępowań przygotowawczych o umiar i rozwagę w stosowaniu środków zapobiegawczych. Ich pochopne zastosowanie może podważyć zaufanie społeczeństwa do całego wymiaru sprawiedliwości.

NRA/AS

Zobacz także:

Zarządzanie Kancelaria Prawną

Uchwała ORA w sprawie zawieszonych adwokatów