Niemiecka Fundacja na Rzecz Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ-Stiftung) we współpracy z Niemiecką Federalną Radą Adwokacką i Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników organizować będzie w roku 2010 wielostronne praktyki dla prawników z Europy środkowej i wschodniej i południowo-wschodniej.

Podania dotyczące udziału w powyższym programie mogą być składane przez młodych prawników (wiek maksymalny – 35 lat), którzy są aktywni w sferze prawa cywilnego i handlowego. Preferowani będą prawnicy z doświadczeniem. Podania mogą również składać aplikanci ostatniego roku aplikacji.

Dodatkowym wymogiem jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Kandydaci muszą być gotowi na przejście testu biegłej znajomości języka.

Zależnie od łącznej ilości podań z krajów objętych programem, zostanie przyjęty jeden lub dwaj prawnicy z Polski.

Plan programu praktyk na 2010 rok przedstawia się następująco:

21 kwiecień: przyjazd do Bonn

22 kwiecień – 30 kwiecień: wstępne seminarium w Bonn

2 maj – 28 maj: praktyka w niemieckiej kancelarii prawnej

29 maj – 1 czerwiec: seminarium podsumowujące w Bonn

2 czerwiec: wyjazd

Organizatorzy wyznaczyli termin do 5 stycznia 2010 roku na nadsyłanie wypełnionych przez kandydatów następujących dokumentów:

- podanie z dwoma zdjęciami paszportowymi,

- Życiorys w języku niemieckim w formie tabelarycznej, w formacie komputerowym, z podaniem

dokładnego adresu, numeru telefonu, numeru faksu i adresu e-mailowego,

Wszystkie dokumenty musza być przesłane pocztą do 5 stycznia 2010 roku na następujący adres:

Deutsche Stiftung fuer internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V.

z. Hd. Frau Andrea Vitzthum

Ubierstr.92

D-53173 Bonn

Niemcy/Deutschland

Ogólne informacje na temat fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.irz.de

NRA/AS