Tematem pierwszego wykładu o godz. 17.30 będzie funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia po nowelizacji. Przedstawi go dr Ewa Skibińska, która jest adiunktem w Katedrze Prawa Gosp. Pryw. Wydz. Prawa i Admin. UKSW oraz współpracownikiem kancelarii prawniczych, znana jest również z wielu publikacji książkowych oraz artykułów. Kolejny wykład zaplanowany na godz. 19.30 poprowadzony będzie przez Ewę Trybulską-Skoczelas, Sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie i będzie mówił o ostatnich zmianach w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Oba wykłady odbędą się w Centrum Konferencyjnym w lokalu OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 na I piętrze.

OIRP Warszawa/AS