Prezes Krajowej Rady Notarialnej Lech Borzemski podkreśla, że obecny model naboru i szkolenia prowadzi do tego, że aplikacja staje się fikcją. Wyjaśnia, skąd wzięły się problemy ze znalezieniem patrona dla każdego, kto zdał egzamin oraz dlaczego opłata za aplikację notarialną jest wyższa niż w przypadku pozostałych zawodów prawniczych.

KRN/AS

Zobacz także:

Międzynarodowy Projekt "Testament Europy"