W dniu 8 stycznia 2009 r. o godzinie 16:30 - w sali im Witolda Łosia - wykład pt: " Zmiany w prawie zamówień publicznych. Cz.I" wygłosi Pani Teresa Grabowska-Chudy praktyk, konsultant w zakresie zamówień publicznych, wykładowca w firmie szkoleniowej, pełnomocnik zamawiających jak i oferentów w UZP.

OIRP Wr/AS

Zobacz także:

Kodeks spółek handlowych tematem szkolenia

Problematyka dotycząca ksiąg wieczystych