W imieniu Krajowego Duszpasterstwa Prawników Notariat RP zaprasza na Dzień Skupienia Katolickich Prawników Polskich: sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, komorników. Podczas wykładów poruszone zostanie zagadnienie dotyczące religii i etyki w prawie Unii Europejskiej.

NRP/AS