W uroczystości, poza Ministrem Sprawiedliwości, udział wzięli m.in.: Podsekretarz Stanu – Igor Dzialuk, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – Andrzej Zwara, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Maciej Bobrowicz oraz koordynatorzy wszystkich 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Od kilku lat resort sprawiedliwości podejmuje działania zmierzające do stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy ofiarom przestępstwem oraz opracowania i propagowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości osiągnięciem jest m.in. utworzenie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które prowadzone są przez istniejące od wielu lat organizacje pozarządowe.

Ośrodki przede wszystkim udzielają bezpłatnej informacji prawnej i pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, prowadzą bazy instytucji świadczących pomoc dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielają wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Tworzą one sieć pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa we współpracy z organami samorządowymi oraz angażują wolontariuszy do działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze ich opiekunów.

Jak zaznaczył Minister Sprawiedliwości pierwsze doświadczenia Ośrodków wskazały na duże zapotrzebowanie na bezpłatne informacje prawne.

Ponadto zarówno Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych wyraziły gotowość włączenia się w pomoc pokrzywdzonym, która przybrała formę trójstronnych porozumień pomiędzy odpowiednio środowiskiem adwokackim, radcowskim a Koordynatorami Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Ministerstwem Sprawiedliwości. Współpraca ta polega na udzielaniu bezpłatnych informacji prawnych pokrzywdzonym zgłaszającym się do Ośrodków przez adwokatów, radców prawnych i ich aplikantów.

W 2009 r. udzielonych zostało 16.181 porad psychologicznych i informacji prawnych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Natomiast w 2010 r. udzielonych zostało 21.957 porad psychologicznych i informacji prawnych.

Minister Krzysztof Kwiatkowski wyrażając słowa uznania, złożył dzisiaj podziękowania i wręczył dyplomy uznania dla Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych.

Minister Krzysztof Kwiatkowski odznaczył medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” najbardziej aktywnych, wyróżniających się prawników:

1. Mecenas Tomasz Tarnawski (adwokat) z Krakowa współpracujący z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie – Krafos Krakowskie Forum Organizacji Społecznych,

2.Mecenas Elżbieta Zaniemojska-Krześniowska (adwokat) ze Szczecina -współpracująca z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie – Stowarzyszenie SOS dla Rodziny,

3. Mecenas Magdalena Fertak (adwokat) z Warszawy - współpracująca z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Warszawie oraz pełniąca funkcję koordynatora pomocy w Naczelnej Radzie Adwokackiej

4. Mecenas Katarzyna Jurewicz-Kupeć (radca prawny) z Wrocławia - współpracująca z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Wrocławiu – Stowarzyszenie Pomocy „Akson”,

5.Mecenas Maciej Blimel (adwokat) z Łodzi- współpracujący z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi - Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore",

6.Mecenas Danuta Kubica (radca prawny) z Bielsko-Białej

7. Mecenas Ewa Stompor-Nowicka (radca prawny) z Pabianic - pełniąca funkcję koordynatora w Krajowej Izbie Radców Prawnych,

8.Mecenas Łukasz Róg (radca prawny) z Warszawy.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Radcy prawni honorowo odznaczeni

Sto lat od powstania pierwszej organizacji zrzeszającej adwokatów