Uchwała związana jest z setną rocznicą pierwszego Walnego Zgromadzenia Związku Adwokatów Polskich. Związek był prekursorską organizacją zrzeszającą polskich adwokatów. Z dniem 8 kwietnia minie 100 lat od jego powołania.

W okresie II Rzeczypospolitej działało wiele organizacji adwokackich niezależnych od organów samorządu adwokackiego. Najważniejszą i najbardziej wpływową był założony w 1911 r. we Lwowie Związek Adwokatów Polskich, którego wieloletnim prezesem był Antoni Dziędzielewicz.

To właśnie Związek Adwokatów Polskich był organizatorem bardzo ważnych dla środowiska ogólnopolskich Zjazdów Adwokatów Polskich. Ponadto zrzeszony był on w Międzynarodowym Związku Adwokackim (UIA), zaś wiceprezes Związku Stanisław Rowiński w 1938 r. prezesował UIA – jako jedyny Polak w historii tej organizacji.

Związek Adwokatów Polskich dobrze zasłużył się Polsce i Adwokaturze.

RO/ źródło: adwokatura.pl

Zobacz także:

Brązowy Medal Ministra Sprawiedliwości przyznany

Radcy prawni honorowo odznaczeni