Jawność postępowania dyscyplinarnego notariuszy

Nowelizacja, uchwalona przez sejm w dniu 25 lutego 2011 r., powstała w związku z wystąpieniem RPO w sprawie niekonstytucyjnej nierówności traktowania przedstawicieli zawodów prawniczych, w zakresie jawności postępowań dyscyplinarnych.

Zmiana wprowadza zasadę jawności prowadzenia procesów dyscyplinarnych dotyczących notariuszy. Za naruszenie zasad etyki zawodowej i sprzeniewierzenie się prawu notariusz może zostać upomniany, otrzymać naganę lub zostać usuniętym z zawodu. Od prawomocnego orzeczenia notarialnego sądu dyscyplinarnego można jeszcze odwołać się do Sądu Najwyższego, może to zrobić obwiniony, rzecznik dyscyplinarny notariuszy i Minister Sprawiedliwości.

Utajnienie rozprawy w wyjątkowych przypadkach

Zgodnie z nowelizacją, sąd dyscyplinarny będzie mógł w wyjątkowych przypadkach utajnić rozprawę, ze względu na konieczność ochrony tajemnicy państwowej lub służbowej, lub jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje. Mimo utajnienia rozprawy, wydany w niej wyrok jest jawny - niejawne może być tylko uzasadnienie odnoszące się do szczegółów, które powinny pozostać w tajemnicy. Wokół podpisanej nowelizacji powstało sporo kontrowersji, szczególnie ze strony środowiska notariuszy.

Zmiana kpc realizuje stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy możliwości wznawiania konkretnych postępowań.
Prezydent RP, Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja zakłada dłuższy termin na wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych, jeśli przyczyną tego jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wznowienie postępowania cywilnego

Po zmianach, jeśli TK orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisu, na podstawie którego wydano wyrok, zakończone postępowanie będzie można wznowić w okresie do pięciu lat od uprawomocnienia się tego wyroku. Dotychczas termin ten wynosił dwa lata. Dotychczasowy przepis, w ocenie projektodawców, ograniczał możliwość wznowienia konkretnych postępowań. Potrzebę zmiany tego zapisu zasygnalizował TK w 2009 roku.

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał również ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zmianę Prawa zamówień publicznych z 25 lutego 2011 r., oraz ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

Roma Opoka

Zobacz także:

Notariat świętuje swój jubileusz

Egzamin notarialny odbędzie się we wrześniu