W trakcie Konferencji odbędą się trzy panele dyskusyjne m.in. na temat dochodzenia oraz kontroli orzeczeń rzeczników dyscyplinarnych oraz deliktów dyscyplinarnych na tle Kodeksu Zasady Etyki Radcy Prawnego.

Na dzień 9 kwietnia zaplanowane zostały dwa wykłady, które wygłosi Barbara Krameris. Pierwszy pt. dochodzenie w postępowaniu dyscyplinarnym oraz drugi zatytułowany sądowa kontrola orzeczeń zapadłych w toku dochodzenia (w tym orzeczeń rzeczników dyscyplinarnych).

Po wykładach przewidziany został I panel dyskusyjny, któremu będzie przewodniczył Wiesław Kozielewicz zaś udział wezmą Barbara Krameris, Zenon Klatka, Wiesław Kozielewicz, dr Stanisław Małecki – temat przewodni – dochodzenie oraz kontrola orzeczeń rzeczników dyscyplinarnych.

W kolejnym dniu konferencji odbędzie się wykład pt. postępowanie dyscyplinarne w stosunku do prawników wykonujących wolne zawody – w orzecznictwie Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego, który wygłosi Prezes Andrzej Niedużak.

O problemach postępowań dyscyplinarnych w sprawach radców prawnych w świetle praktyki orzeczniczej Sądu Najwyższego mówił będzie natomiast Wiesław Kozielewicz.

Następnie odbędzie się II panel dyskusyjny – prowadzony przez Dziekan OIRP we Wrocławiu Barbarę Kras. Jego uczestnikami będą SSA Barbara Krameris, r. pr. Zenon Klatka, SSN Wiesław Kozielewicz, r. pr. dr Stanisław Małecki, SSA Andrzej Niedużak- temat przewodni – rola SN w kształtowaniu zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz II panel dyskusyjny także poprowadzony przez Panią Dziekan, którego uczestnikami będą SSA Barbara Krameris, r. pr. Zenon Klatka, SSN Wiesław Kozielewicz, r. pr. dr Stanisław Małecki, SSA Andrzej Niedużak) – delikty dyscyplinarne na tle Kodeksu Zasady Etyki Radcy Prawnego.