Przedmiotem forum będą zagadnienia z zakresu odesłań prejudycjalnych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych. W trakcie forum zostanie także poruszona problematyka bieżącej pracy Sądu UE i Sądu do spraw Służby Publicznej.

Adresaci szkolenia: sędziowie orzekający w II instancji mający kontakt w praktyce z prawem unijnym

Język roboczy: język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański (do wyboru) Zebrania plenarne w trakcie konferencji będą tłumaczone m. in. na język polski. Warsztaty będą tłumaczone z każdego oficjalnego języka UE jedynie na język angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 26 sierpnia 2011 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

PS/źródło:KSSiP

Zobacz także:

Szczyt Europejskich Instytucji Arbitrażowych

''Rola sądów i sędziów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego'' - konferencja