Termin egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą został ustalony na dzień 29 września 2012 roku.

Zobacz: Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy zainaugurują rok szkoleniowy

Z kolei w roku 2011 egzamin wstępny na aplikacje odbywał się w dniu 24 września. Przystąpiło wtedy do niego niespełna 12 tysięcy młodych adeptów prawa.

Do egzaminu konkursowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz: Spotkanie prezesa KRRP z dziekanami wydziałów prawa

Obecnie test liczy 150 pytań, pozytywny wynik z egzaminu zapewnia uzyskanie co najmniej 100 pkt., czyli 66% możliwych do uzyskania punktów. Ponadto kandydaci zdają jednakowy test na aplikacje adwokacką i radcowską. Istnieje także obowiązek publikacji wykazu tytułów aktów prawnych będących podstawą testu - nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu.

PS/źródło: MS

Zobacz także:

Aplikacje 2011

Znamy wstępne wyniki egzaminów na aplikacje 2011