I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich zostanie otwarte o godz. 9.00 i trwać będzie do godz. 16.00. W tym czasie, w toku trzech paneli dyskusyjnych, omawiane będą kwestie misji społecznej „nowej” adwokatury, modele kształcenia studentów i aplikantów oraz zasady etyki.

Zobacz: Forum Cywilistyczne w Krakowie

Tego samego dnia o godz. 18.00 rozpoczną się uroczyste obchody 60-lecia Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

PS/źródło:ORA w Szczecinie

Zobacz także:

Szkolenie warsztatowe dla radców prawnych w Warszawie

Konkurs Krasomówczy dla aplikantów rozstrzygnięty