Szkolenie odbędzie się w dniach 21 - 24 października 2010 roku w Zakopanem. Zajęcia poprowadzą: Rafał Golat, radca prawny MKiDN i dr Justyna Ożegalska-Trybalska UJ.

Konferencja adresowana jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6.VII.1982r. / Dz.U. z 2002r Nr 123 poz.1045z późniejszymi zmianami / i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 300 zł .

Zgłoszenia, tylko pisemne należy kierować na adres Krajowej Rady Radców Prawnych, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4; tel./ fax.0-22 /821-99-71, lub e-mail: centrum szkolenia@kirp.pl; w terminie do dnia 7 października 2010 r.

Więcej informacji na stronie OIRP w Olsztynie.

PS/ OIRP Olsztyn