Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2011 roku w Warszawie.

Celem konferencji jest rozpowszechnienie wśród Polaków świadomości ubezpieczenia ochrony prawnej, jako narzędzia umożliwiającego stały dostęp do profesjonalnych usług prawnych.

W konferencji udział wezmą m.in. prof. Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich, Krzysztof Kwiatkowski – minister sprawiedliwości, Halina Olędzka – rzecznik ubezpieczonych oraz adw. Krzysztof Boszko – sekretarz NRA.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej ma chronić przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów i radców prawnych, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej.

Spory klientów prowadzone są wyłącznie przez odpowiednie, specjalizujące się w danej dziedzinie podmioty, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, tj. adwokaci lub radcowie prawni. Zakres ubezpieczenia dotyczy konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy dochodzeniu odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego – obrona w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, ochrona w zakresie prawa pracy.

PS/źródło:NRA

Zobacz także:

Rozmowy mediatorów z przedstawicielami środowiska sędziowskiego

Radcy prawni mogą szkolić się przez Internet