Prokuratorzy powołują się przy tym na wypowiedzi Jacka Czai, wiceministra sprawiedliwości, z których wynika, że reforma systemu wynagrodzeń miałaby być realizowana w dwóch etapach i związana byłaby ze wzrostem wynagrodzeń w 2009 roku. Następnie miałoby być wprowadzonych osiem stawek awansowych, przy jednoczesnym odejściu od tzw. kwoty bazowej, jako podstawy naliczania wysokości wynagrodzenia. Prokuratorzy są zdania, że nie jest to satysfakcjonujące, ale stanowi to próbę poprawy sytuacji. Dlatego chcą wiedzieć, czy środki na te cele zabezpieczono w budżecie państwa na 2009 rok.

ZZPiPP/AS