Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2008 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Konferencja „ Adwokatura gwarantem prawa do obrony” jest organizowana przez ORA we Wrocławiu, oraz Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. prof. nadzw. UWr Włodzimierza Gromskiego.

Wśród poruszonych tematów znajdą się dotyczące adwokatury i prawa obrony w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

ORA Wrocław/AS