Studia obejmują łącznie 160 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywać się będą zasadniczo raz w miesiącu: w piątek i sobotę w godzinach przedpołudniowy i popołudniowych z przerwą obiadową. Warunkiem ukończenia studiów będzie opracowanie pisemnej pracy zaliczeniowej i obecność na zjazdach. Studia zakończą się we wrześniu 2009 roku uroczystym wręczeniem świadectw ukończenia Studiów.
Przewiduje się, że wykładowcami będą akademiccy pracownicy naukowi – specjaliści w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prokuratorzy i sędziowie.
KCSKSPiP/AS
Zobacz także:

Prawo dowodowe i kryminalistyka tematem studiówPodyplomowe Studia Prawa Medycznego dla prokuratorów