Komisja Szkoleniowa OIRP we Wrocławiu zaprasza na nieodpłatne szkolenie stacjonarnym realizowanych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wybrane zagadnienia dotyczące rozwodu i separacji

18 grudnia 2008 r. godz. 16.30 – Wykład wygłosi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Beata Zientek.

OIRP Wrocław/AS

Zobacz także:

Studia prawnicze w Brugii

Studium Prawa Pracy dla Sędziów