Abdolfatah Soltani jest adwokatem i współzałożycielem Centrum Obrońców Praw Człowieka.

- Wymierzona kara stanowi wyraz represji za działalność adwokacką - uważa Komisja.

Zobacz: Adw. Alicja Bień Honorowym Konsulem Francji

- Istotą zawodu adwokata jest niesienie pomocy prawnej każdemu kto jej potrzebuje - czytamy w liście do Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w RP.

-Niedopuszczalnym jest wyciąganie konsekwencji prawnych wobec adwokatów na płaszczyźnie prawa do wykonywania zawodu za względu na charakter zarzutów postawionych ich klientom czy przynależność do opozycji - piszą członkowie Komisji.

Zobacz: Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na polski porządek prawny

Dalej wskazują, iż obowiązkiem obrońcy jest głośne i stanowcze podnoszenie wszelkich zarzutów wobec działań organów państwowych, jeśli w jego opinii godzą one w dobro jego klienta - argumentują autorzy listu.

PS/źródło:adwokatura.pl

Zobacz także:

Adwokatura protestuje przeciwko szykanowaniu adwokatów na Białorusi

Prezes KRRP apeluje o ułaskawienie prawniczki z Gruzji