W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawicielka Departamentu Praw Człowieka z Ministerstwa Sprawiedliwości SSO E. Litowińska - Kutera, Prezes SO w Olsztynie W. Bryżys, Koordynator ds. Mediacji przy SO w Olsztynie W. Pałka, Dziekan OIRP M. Korwek oraz mediatorzy naszego Ośrodka: L. Duraj - Górecka, B. Urbańska, E. Osipuk, A. Zienkiewicz, K. Górecki i C. Jezierski.

Celem spotkania była prezentacja Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, przekonanie sędziów do korzystania z mediacji oraz zachęcenie do kierowania spraw do mediacji w naszym ośrodku.

Spotkanie spotkało się pozwoliło na poznanie poglądów na mediację zarówno mediatorów, jak i sędziów.

PS/źródło:OIRP w Olsztynie

Zobacz także:

Mediacje korporacyjne efektywnym sposobem rozwiązywania sporów

Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów