Data 31 maja i 2 czerwca zostały wyznaczone na sędziowskie egzaminy pisemne. Pierwsza data zarezerwowana została dla części pisemnej z prawa karnego, z kolei w drugim terminie odbywać się będzie część pisemna z prawa cywilnego.

Egzamin sędziowski zostanie przeprowadzony dla osób spełniających warunki, o których mowa w art. 151 c lub art. 155 §7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).

Terminy ustne będą zależały od zainteresowania egzaminem. Egzamin odbędzie się w Krakowie.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, nr 65/11/DK z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu sędziowskiego.

PS/źródło: KSSiP

Zobacz także:

Termin egzaminów zawodowych w 2011 roku zaakceptowany

Znany termin egzaminu notarialnego w 2011 roku