Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.), wyznacza terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2013:

  • na dzień 15 kwietnia 2013 r., godz. 10:00
  • na dzień 21 października 2013 r., godz. 10:00

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości w terminach:

  • w dniu 1 marca 2013 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2013 r.,
  • w dniu 6 września 2013 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 21 października 2013 r.,

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Wykaz aktów prawnych dla kandydatów na syndyków w 2013 roku