Kurs będzie odbywał się w soboty - po 8 godzin, począwszy od 30 czerwca do 1 września 2012 r. - łącznie 80 godzin.

Kurs będzie obejmował następujące dziedziny:

  • prawo cywilne - 12 godz.
  • postępowanie cywilne -12 godz.
  • prawo karne - 8 godz.
  • postępowanie karne - 8 godz.
  • prawo pracy - 8 godz.
  • prawo i postępowanie administracyjne - 12 godz.
  • prawo konstytucyjne - 4 godz.
  • prawo gospodarcze - 8 godz.
  • prawo handlowe - 8 godz.

Zajęcie prowadzić będą radcowie prawni oraz sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro OIRP w Olsztynie w terminie do 10 czerwca 2012r.

Więcej informacji dotyczących kosztów uczestnictwa oraz samego kursu znajduje się na stronie OIRP w Olsztynie.

PS/źródło: OIRP w Olsztynie

Zobacz także:

OIRP w Poznaniu organizatorem konferencji o zarządzaniu ochroną środowiska

OIRP w Warszawie organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu aplikację