Minister Sprawiedliwości wyznaczył na podstawie § 2 rozporządzenia z 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. Nr 54, poz. 283) termin egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego w 2013 roku.

Zobacz: Termin egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego w 2013 r.

I tak część pisemną z prawa karnego kandydaci na sędziów napiszą w dniu 6 sierpnia 2013 roku, z kolei dzień później tj. 7 sierpnia 2013 roku odbędzie się część pisemna z prawa cywilnego.

Kandydaci na prokuratorów w dniu 8 sierpnia 2013 roku napiszą część pisemną z prawa karnego, a 9 sierpnia 2013 roku odbędzie się część pisemna z prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

PS/źródło:KSSiP

Zobacz także:

Egzamin radcowski w 2013 roku - informacje

Egzamin adwokacki 2013 - informacje