Tegoroczny egzamin składał się z testu wiedzy oraz zadań problemowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało także wykaz prawidłowych odpowiedzi.

Zobacz: NSA orzekł w sprawie przesłanek warunkujących uzyskanie licencji syndyka

Egzamin zdało 66 osób, tj. 64.7% osób przystępujących do egzaminu i był to jeden z lepszych wyników z dotychczas przeprowadzonych egzaminów.

Poniżej prezentujemy test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania problemowe z którymi musieli zmierzyć się kandydaci na syndyków.

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 26 listopada 2012 r.

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 26 listopada 2012 r.

Zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 26 listopada 2012 r.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

WSA: Kandydat na syndyka musi gwarantować prawidłowe wykonywanie tej funkcji

Wyniki egzaminu na licencję syndyka w 2012 r.