Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 11 – 13 września 2013 r.

Zobacz: Termin egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego w 2013 r.

W pierwszym dniu, zdający będą odpowiadali na 100 pytań testowych.

W kolejnym dniu kandydaci- na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu kazusów oraz opisu problemu prawnego - będą rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu oraz opinii prawnej z trzeciej części egzaminu notarialnego. Trzeciego dnia będą rozwiązywali zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu.

W ubiegłym roku do egzaminu notarialnego przystąpiło 858 osób.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Egzaminy zawodowe