Kurs przeprowadzony będzie w dwóch sesjach weekendowych: 1-2 marca oraz 22-23 marca 2013 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 49 oraz w Hotelu MDM w Warszawie, przy Placu Konstytucji 1.

Zobacz: IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów, którzy w swej praktyce zajmują się sprawami karnymi.

Jednym z podstawowych celów tego przedsięwzięcia jest doskonalenie zawodowe przedstawicieli Adwokatury, którzy oprócz prowadzenia normalnej praktyki zawodowej zajmują się także szkoleniem adwokatów i aplikantów adwokackich lub też przygotowują się do pełnienia takich zadań samorządowych.

W związku z tym uczestnicy szkolenia zobowiązani będą do przeprowadzenia w ciągu trzech najbliższych lat odpowiednich szkoleń przeznaczonych dla adwokatów lub aplikantów adwokackich w swoich macierzystych izbach bądź też innych izbach adwokackich.

Zobacz: ''Sądy w obliczu uzależnień nieletnich i inne aspekty postępowania z małoletnimi''- szkolenie

Uczestników szkolenia delegują dziekani okręgowych rad adwokackich.

Program przewiduje 22 godziny zajęć szkoleniowych, co umożliwia uzyskanie 22 punktów szkoleniowych.

PS/źródło:adwokatura.pl

Zobacz także:

''Prawnik w sieci klientów''- cykl szkoleń dla prawników