W dniach 10-11 września 2009 r. w miejscowości Jaworzynka, na styku granicy polskiej, czeskiej i słowackiej, odbyło się seminarium szkoleniowe z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach, funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostrawie i w Žilinie, oraz Komendy Głównej Policji. Celem szkolenia była poprawa skuteczności współpracy w zakresie zwalczania przestępczości międzynarodowej, w tym wymiana wzajemnych doświadczeń. Uczestnicy seminarium złożyli wizytę we wspólnej placówce polsko–czeskiej w miejscowości Chotĕbuz. Placówka została otwarta 19 listopada 2008 roku, a służbę w niej całodobowo pełnią funkcjonariusze czeskiej i polskiej Policji oraz polskiej Straży Granicznej.

W dniach 16-18 września 2009 r. w ośrodku Jawor nad Zalewem Solińskim miały miejsce polsko-słowackie warsztaty szkoleniowe dla negocjatorów policyjnych i policjantów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji. Tematyka wykładów obejmowała prowadzenie negocjacji, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, radzenie sobie ze stresem. Ćwiczenia praktyczne skupiły się na doskonaleniu technik wysokościowych. Przeprowadzono także symulację uprowadzenia zakładników dla okupu

WSiSWUE/AS

Zobacz także:

Współpraca Policji z organizacjami praw autorskich

Przestrzeganie praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji