Wprowadzony w 2009 r. mechanizm wynagrodzeń, determinowany współczynnikiem przeciętnego wynagrodzenia, którego wysokość ogłasza Prezes GUS, zaledwie otworzył perspektywę osiągnięcia w przyszłości takiego ich poziomu, który byłby zgodny z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP- czytamy w komunikacie.

Ewentualne odstąpienie od tego mechanizmu pogłębi stan sprzeczności z ustawą zasadniczą. Spowoduje rozgoryczenie środowiska sędziowskiego i może doprowadzić do eskalacji kosztownych społecznie i finansowo akcji protestacyjnych- alarmują autorzy komunikatu.

Dalej wskazują, iż grozi też nasileniem procesu odchodzenia z zawodu wartościowych i doświadczonych sędziów, przy jednoczesnym dalszym zmniejszaniu zainteresowania ubieganiem się o urząd sędziego dobrych prawników innych profesji. W rezultacie może spowodować to destabilizację wymiaru sprawiedliwości, do czego w państwie prawnym nie można dopuścić- konkludują autorzy komunikatu.

Zobacz także:

Oceny okresowe sędziów i menadżerskie zarządzanie sądami przedmiotem konsultacji MS z sędziami

Dyskusje na temat ocen sędziowskich trwają