Uroczystość odbyła się w dniu 22 czerwca w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim.

Prof. Stanisław Waltoś jest specjalistą z zakresu prawa karnego procesowego, związanym od początku kariery z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest także członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności.

W dorobku naukowym prof. Stanisława Waltosia znajduje się ponad 350 publikacji, wśród których wymienić należy „Postępowanie szczególne w procesie karnym”, „Proces karny zarys systemu” czy „Akt oskarżenia w procesie karnym”.

Uczony jest również autorem około 200 artykułów oraz 40 glos do orzeczeń sądowych. Prof. Stanisław Waltoś jest również znany i ceniony na arenie międzynarodowej, jako wybitny znawca prawa był m.in. ekspertem naukowym w Radzie Europy.

PS/źródło:WPiAUW

Zobacz także:

Prof. Brunon Hołyst doctorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Tytuł honoris causa dla Margaret Thatcher