Kurs składa się z dwóch etapów:

I.kurs e–learningowy

II. seminarium podsumowujące kurs-październik 2011 r. Madryt

Termin i miejsce:

I. 17 stycznia 2011 – 17 kwietnia 2011 (e-learning)

II. październik 2011 (spotkanie w Madrycie)

Język roboczy: angielski, hiszpański, francuski (do wyboru)

Uczestnicy: sędziowie orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sygnatura szkolenia:M8/A/11

Zasady rekrutacji:

Poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy:miedzynarodowy@kssip.gov.pl do dnia dnia 9 stycznia 2011 r.

Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP poinformuje uczestników najpóźniej do dnia 17 stycznia 2011 r. o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP w powyższym terminie jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

Szkolenie skierowane jest do sędziów:

  • którzy nie uczestniczyli w szkoleniach e-learningowych organizowanych przez Hiszpańską Szkolę Sędziowską w latach ubiegłych  • posługujących się językiem obcym na poziomie min. B2

PS/źródło:KSSiP

Zobacz także:

Iustitia uczestnikiem wysłuchania publicznego odnośnie ustroju sądów powszechnych

Iustitia: czy nadto obciążony sędzia narusza zasady etyki zawodowej?