Pierwsze z nich to Doroczne Forum ds. Litygacji organizowane pod hasłem Zarządzanie Ryzykiem Procesowym od Wewnętrznej Strony Przedsiębiorstwa. Odbędzie się ono w dniach 19-20 maja 2011 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy Forum będą poszukiwać najlepszych metod zarządzania sporami w przedsiębiorstwach, aby w określonych ramach czasowych i finansowych doprowadzić do pożądanego rozwiązania. Prawnicy świadczący pomoc prawną w ramach stosunku pracy i poza nim będą mieli okazję połączenia swoich sił w poszukiwaniu skutecznych sposobów redukowania ryzyka wejścia na drogę sądową oraz prawidłowego zarządzania sprawami procesowymi.

Tematyka Forum obejmuje:

  • najlepsze współczesne metody zarządzania ryzykiem procesowym
  • ochrona danych
  • łapownictwo

Projekt zostanie przeprowadzony w całości w języku angielskim. Aby wziąć w nim udział, należy do 13 maja 2011 roku zarejestrować się online na stronie lub wysyłając formularz z angielskojęzycznej wersji programu Forum. Z uczestnictwem w Forum wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Drugim wydarzeniem będzie Szósta Doroczna Konferencja Prezesów Adwokatur połączona ze Śródrocznym Zgromadzeniem IBA. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie.

Pisaliśmy o tym: Szósta Konferencja Prezesów Adwokatur

Jest ona przeznaczona dla Prezesów, członków Prezydiów, członków organów wykonawczych, kierowników szkolenia z poszczególnych Adwokatur światowych, a także prawników pracujących w kancelariach prawnych oraz prawników prowadzących indywidualną praktykę, zainteresowanych kwestiami prawnymi od strony legislacji.

Więcej informacji odnośnie dwóch wydarzeń dostępnych jest na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej.

PS/źródło:adwokatura.pl

Zobacz także:

Prawo konkurencji przedmiotem międzynarodowej konferencji

Adwokaci z Izraela w Warszawie