Debata ta jest prowadzona pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uczestnikami debaty będą teoretycy i praktycy, Sędziowie Sądu Najwyższego i Arbitrzy, Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i instytucji arbitrażowych.

Debata będzie transmitowana na żywo na stronie Sądu. Organizatorzy zapraszają do oglądania oraz nadsyłania komentarzy. Najciekawsze z nich zostaną opublikowane na stronie Sądu oraz na łamach e-Przeglądu Arbitrażowego.

Program ramowy debaty:

Moderatorzy: Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz oraz Prof. dr hab. Marek Michalski

9.00 – 9.10 Powitanie w imieniu organizatorów oraz przedstawienie uczestników debaty: dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

9.25 – 10.40 Dyskusja I: U ideowych źródeł arbitrażu – jakie wartości należy wspierać i upowszechniać.

Wstęp do dyskusji: Pięć powodów, dla których arbitraż gospodarczy jest niezbędny - dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, GESSEL.

10.55 – 12:10 Dyskusja II: Arbitraż a potrzeba zmian legislacyjnych; czy czas na zmianę modelu skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego?

Wstęp do dyskusji: Modele skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego występujące w jurysdykcjach europejskich - Bartosz Krużewski, Clifford Chance.

12.25 – 13.40 Dyskusja III: Czy Polska może stać się europejskim centrum arbitrażowym?

Wstęp do dyskusji: Jak robią to inni?

Udział Polski w europejskiej debacie na temat arbitrażu - Maciej Jamka, K&L Gates.

PS/źródło:Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan