Spotkanie poświęcone było pracom legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, który spotyka się z powszechną krytyką – uzasadnioną troską o interesy wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwo prawne obywateli.

Izbę toruńską reprezentowali: dr Wiesław Radomski, członek Prezydium KRRP, Ryszard Wilmanowicz, członek KRRP, Stefan Mucha, dziekan OIRP oraz dr Agnieszka Laskowska, członek Prezydium toruńskiej Rady i przedstawicielka toruńskiego środowiska uniwersyteckiego.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostało stanowisko KRRP, międzynarodowych środowisk prawniczych oraz własne opinie, spostrzeżenia i uwagi sprzeciwiające się koncepcji dopuszczenia absolwentów prawa bez aplikacji do świadczenia pomocy prawnej.

PS/źródło: OIRP w Toruniu

Zobacz także:

Samorząd radców prawnych podejmie czynności prawne przeciwko posłowi Gowinowi

Spotkanie przedstawicieli lubelskich środowisk prawniczych