Udział w debacie wezmą dr Krzysztof Andrzej Wąsowski, dr hab. prof. UG Tomasz Bąkowski oraz sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz.

Tematem przewodnim debaty będzie próba odpowiedzi na pytania:

  • czy nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego spełni pokładane w niej nadzieje?
  • czy usprawni i poprawi prowadzenie postępowań administracyjnych?
  • czy ułatwi pracę urzędnikom?
  • czy skróci czas oczekiwania na prawidłowe decyzje obywatelom?

Dodatkowo poruszone zostaną kwestie zmiany w zakresie zasad ogólnych, wprowadzenie pojęcia „przewlekłości postępowania” możliwość częściowego umarzania postępowania i instytucji odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego oraz korekty w zakresie zawieszania postępowania.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.samorzad.lex.pl/debatakpa. Za pośrednictwem strony możne także zadać pytania, na które eksperci odpowiedzą podczas debaty.

Zobacz także:

Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - konferencja

Arbitraż gospodarczy w XXI wieku w Polsce i Europie: schyłek czy rozwój?