Konferencja "50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu polskiego i francuskiego", organizowana jest wspólnie przez Trybunał Konstytucyjny i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

TK/AS