Uhonorowani adwokaci z Izby Adwokackiej w Warszawie

Adw. Ewa Milewska-Celińska

Obrońca w procesach politycznych. Broniła oskarżonych uczestników demonstracji w Radomiu w 1976 r. Obrońca prześladowanych robotników. Obrońca Jana Lityńskiego i Henryka Wujca. Pełnomocnik Leopolda Przemyka (ojca zamordowanego Grzegorza Przemyka).

Ukończyła aplikację sądową w Warszawie zdając egzamin sędziowski w 1962 r., a następnie w 1965 r. aplikację adwokacką w Warszawie zdając egzamin adwokacki. Od 1965 r. nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata we własnej kancelarii.

Wielokrotny delegat na zjazdy Izby Adwokackiej w Warszawie oraz wieloletni członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, posiada najdłuższe i najbardziej wszechstronne doświadczenia zawodowe.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim aspektami karnymi spraw prowadzonych przez Kancelarię. W sposób szczególny specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, w których uznawana jest za czołowego warszawskiego adwokata.

Obecnie Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Przewodniczący Komisji ds. Mediów.

Adw. Ryszard Siciński

Obrońca pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w stanie wojennym. Członek Komitetu ds, pomocy więźniom przy Kościele Św. Marcina. Zaangażowany w obronę więźniów politycznych.

W 1957 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek (1970-1976, 1976-1979), sekretarz (1970-1976), skarbnik ORA (1976-1979),członek i skarbnik NRA (1979-1981), członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej ORA (1967-1970), wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich; członek Komitetu Redakcyjnego „Palestry” i „Gazety Prawniczej” (1968-1973), przewodniczący Komisji Informacyjno-Prasowej (1969-1971), Komisji Socjalno-Bytowej (1971-1973), Komisji Pracy Społecznej (1973-1976), Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Pracy Społecznej (1973- 1979), Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali przy ORA (1976-1983), Komisji Rewizyjnej (1983-1989), Komisji Etyki (1992-1995, 2004-2007), przewodniczący Zarządu Koła Seniorów (od 1999) – od 2006 r., wiceprzewodniczący Komisji Samopomocy Koleżeńskiej oraz Komisji Sanatoryjnej NRA (1979-1980); członek Komisji Pracy Społecznej (1966-1970), członek Komisji ds. Etyki Zawodowej (1984-1986), wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego NRA (od 1995). W 1977 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 2002 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.

Adw. Anna Sobocińska-Lorenc

Obrońca zatrzymywanych i stających przed kolegiami studentów. Zatrzymana w celu wymuszenia zeznań na temat adw. A. Grabińskiego, straszona kontrolą skarbową. Radio Wolna Europa podało, że uznano ją za osobę występującą w obronie poszanowania praw człowieka. Jako członek ORA reprezentowała interesy adwokatów związanych z Solidarnością. W 1957 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady w latach 1970-1998, członek Komisji Pracy Społecznej (1967-1970), członek Zarządu Koła Seniorów Adwokatów (od 1992).

W 1981 r. otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała jej odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.

Adw. Ewa Pruchniewicz

Działaczka opozycyjna - sama oraz z innymi adwokatami aktywnie uczestniczyła w działalności podziemnej. Obrońca w wielu procesach politycznych m. in. Czesława Bieleckiego, Karola Modzelewskiego, Konrada Bielińskiego, Ewy Kulik. Obrońca uczestników demonstracji politycznych.Adw. Andrzej Zalewski

Członek Komitetu Prymasowskiego Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Udzielał porad prawnych w punkcie pomocy prawnej przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Od 12.1981 r. do 1988 r. w strukturach:

  • „Słowa Podziemnego”
  • „Unii”
  • „Polskiej Partii Niepodległościowej”

Obrońca w wielu procesach politycznych. Pełnomocnik matek zamordowanych księży: Stanisława Suchowolca, Sylwestra Zycha, Stefana Niedzielaka. Pełnomocnik Leopolda Przemyka ojca Grzegorza Przemyka. Ekspert Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zbadania działalności MSW. Podsekretarz stanu MSW w rządzie Premiera Jana Olszewskiego.

Adw. Andrzej Rościszowski

W latach 1989 – 1991 Przewodniczący Składu Orzekającego Społecznej Komisji Pojednawczej powstałej na podstawie ustawy z 24.05.1989 r. dotyczącej przywrócenia praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne.

Koordynator prac Społecznej Komisji Konstytucyjnej, która powstała do opracowania Obywatelskiego Projektu Konstytucji NSZZ „Solidarność”.

PS/MS