Do Konkursu zakwalifikowano 87 prac. Następnie prace, które otrzymały najwyższą punktację lub mocną rekomendację do wyróżnienia, przyznaną przez członka Jury, zostały poddane dyskusji. Laureatów wyłoniono z grona autorów 11 najlepszych prac. Jury
w szczególności brało pod uwagę przydatność rozwiązania dla potencjalnego klienta, jak również jasność i klarowność wywodu.

Najwięcej trudności sprawił uczestnikom, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, kazus dotyczący ochrony znaków towarowych (kazus nr 1). Studenci świetnie poradzili sobie natomiast z kazusem nr 3 z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Może to świadczyć o coraz większym zainteresowaniu początkujących prawników tą stosunkowo młodą dziedziną prawa. – Rosnące zainteresowanie kazusem telekomunikacyjnymbyło dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Przypomnę, że ideą Konkursu jestpopularyzowanie wiedzy z zakresu TMT, jednakże prawa telekomunikacyjnego w szczególności. Większość studentów, która zmierzyła się z kazusem nr 3 uwzględniła np. w rozwiązaniu zmianęstanu prawnego wynikającego z wejścia w życie nowelizacji. – powiedziała Agata Kurek-Stec, Marketing and Communications Manager w Kancelarii.

Nazwiska Laureatów poznamy w dniu 4 maja 2010 roku podczas uroczystego finału.

GWM/AS